Beslissing over de aanvraag tot goedkeuring van het voorstel door de NV ELIA SYSTEM OPERATOR voor gemeenschappelijke en geharmoniseerde regels en processen voor de uitwisseling en inkoop van balanceringscapaciteit voor frequentiebegrenzingsreserves

Samenvatting

De CREG ontving in oktober 2018 een goedkeuringsaanvraag van Elia en de transmissiesysteembeheerders van de regio waar balanceringscapaciteit voor frequentiebegrenzingsreserves ingekocht worden, voor gemeenschappelijke en geharmoniseerde regels en processen voor de uitwisseling en inkoop van balanceringscapaciteit voor frequentiebegrenzingsreserves.

De CREG besloot, in samenspraak met de andere betrokken regulerende instanties, het voorstel goed te keuren.

Download het document (pdf, 553 kB)

Datum van goedkeuring

18 december 2018

Referentie

Beslissing(B)1877

Bijlage(n)

  1. Voorstel voor gemeenschappelijke en geharmoniseerde regels en processen voor de uitwisseling en inkoop van balanceringscapaciteit voor frequentiebegrenzingsreserves
  2. Verzoek tot wijziging van het voorstel voor gemeenschappelijke en geharmoniseerde regels en processen voor de uitwisseling en inkoop van balanceringscapaciteit voor frequentiebegrenzingsreserves
  3. Gezamenlijk position paper tot goedkeuring door alle regulerende instanties van de regio van het gewijzigde FCR Voorstel

Verwante publicaties

Thema's

Transmissie elektriciteit, Ondersteunende diensten

Print Contact