Samenvatting

De CREG ontving in oktober 2018 een goedkeuringsaanvraag van Elia en de transmissiesysteembeheerders van de regio waar balanceringscapaciteit voor frequentiebegrenzingsreserves ingekocht wordt. Deze goedkeuringsaanvraag betreft het voorstel voor de vrijstelling van de betrokken transmissiesysteembeheerders om aanbieders voor balanceringsdiensten toestemming te geven hun verplichtingen om balanceringscapaciteit ter beschikking te stellen, over te dragen.

De CREG besloot, in samenspraak met de andere betrokken regulerende instanties, het voorstel goed te keuren.

Download het document (pdf, 509.15 KB)

Datum van goedkeuring

Referentie

Beslissing (B)1878