Beslissing over de aanvraag tot goedkeuring van het voorstel voor de vrijstelling van de NV ELIA SYSTEM OPERATOR voor de vrijstelling van de betrokken transmissiesysteembeheerders om aanbieders van balanceringsdiensten toestemming te geven hun verplichtingen om balanceringscapaciteit ter beschikking te stellen, over te dragen

Samenvatting

De CREG ontving in oktober 2018 een goedkeuringsaanvraag van Elia en de transmissiesysteembeheerders van de regio waar balanceringscapaciteit voor frequentiebegrenzingsreserves ingekocht wordt. Deze goedkeuringsaanvraag betreft het voorstel voor de vrijstelling van de betrokken transmissiesysteembeheerders om aanbieders voor balanceringsdiensten toestemming te geven hun verplichtingen om balanceringscapaciteit ter beschikking te stellen, over te dragen.

De CREG besloot, in samenspraak met de andere betrokken regulerende instanties, het voorstel goed te keuren.

Download het document (pdf, 521 kB)

Datum van goedkeuring

18 december 2018

Referentie

Beslissing(B)1878

Bijlage(n)

  1. Voorstel voor de vrijstelling van de betrokken transmissiesysteembeheerders om BSP’s toestemming te geven hun verplichtingen om balanceringscapaciteit ter beschikking te stellen, over te dragen
  2. Verzoek tot wijziging van het voorstel voor de vrijstelling van de betrokken transmissiesysteembeheerders om BSP’s toestemming te geven hun verplichtingen om balanceringscapaciteit ter beschikking te stellen, over te dragen
  3. Gezamenlijke position paper tot goedkeuring door alle regulerende instanties van de regio van het gewijzigde FCR Voorstel

Verwante publicaties

Thema's

Transmissie elektriciteit, Ondersteunende diensten

Print Contact