Samenvatting

De CREG ontving in november 2018 een goedkeuringsaanvraag van Elia voor de vrijstelling van de verplichting om afzonderlijk opwaartse en neerwaartse balanceringscapaciteit aan te kopen voor de frequentieherstelreserves met automatische activering.

De CREG besloot het voorstel goed te keuren.

Download het document (pdf, 406.22 KB)

Datum van goedkeuring

Referentie

Beslissing (B)1879