Beslissing over de aanvraag tot goedkeuring van het voorstel van de NV ELIA SYSTEM OPERATOR voor de vrijstelling van de verplichting om afzonderlijk opwaartse en neerwaartse balanceringscapaciteit aan te kopen voor de frequentieherstelreserves met automatische activering

Samenvatting

De CREG ontving in november 2018 een goedkeuringsaanvraag van Elia voor de vrijstelling van de verplichting om afzonderlijk opwaartse en neerwaartse balanceringscapaciteit aan te kopen voor de frequentieherstelreserves met automatische activering.

De CREG besloot het voorstel goed te keuren.

Download het document (pdf, 415 kB)

Datum van goedkeuring

18 december 2018

Referentie

Beslissing(B)1879

Bijlage(n)

Verwante publicaties

Thema's

Transmissie elektriciteit, Ondersteunende diensten

Print Contact