Beslissing over het gewijzigde gemeenschappelijk voorstel van de NV ELIA SYSTEM OPERATOR en alle transmissiesysteembeheerders voor belangrijke organisatorische vereisten, taken en verantwoordelijkheden met betrekking tot gegevensuitwisseling

Samenvatting

De CREG ontving in oktober 2018 een goedkeuringsaanvraag van Elia en alle Europese transmissienetbeheerders voor het gewijzigde KORRR-voorstel. KORRR staat voor Key Organisational Requirements, Roles and Responsibilities.

Dit voorstel legt taken, vereisten en verantwoordelijkheden vast rond de gegevensuitwisseling tussen transmissienetbeheerders, distributienetbeheerders en significante netgebruikers, die de observeerbaarheid van het elektriciteitssysteem garandeert. Dit waarborgt de operationele veiligheid, de frequentiekwaliteit en een efficiënt gebruik van het geïnterconnecteerde elektriciteitssysteem.

Het KORRR-voorstel is van toepassing op zowel structurele gegevens als op programmerings- en prognosegegevens en realtimegegevens.

De CREG besloot, in samenspraak met de andere betrokken regulerende instanties, het gewijzigde KORRR-voorstel goed te keuren.

Download het document (pdf, 270 kB)

Datum van goedkeuring

21 januari 2019

Referentie

Beslissing(B)1890

Bijlage(n)

  1. Voorstel van alle TSB’s voor de belangrijke organisatorische vereisten, taken en verantwoordelijkheden (KORR- Key Organisational Requirements, Roles and Responsibilities) met betrekking tot gegevensuitwisseling overeenkomstig artikel 40. 6, van Verordening (EU)2017/1485 van de Commissie van 2 augustus 017 tot vaststelling van richtsnoeren betreffende het beheer van elektriciteitstransmissiesystemen
  2. Request for Amendment by all Regulatory Authorities on the all TSOs’ proposal for the key organizational requirements, roles and responsibilities (KORRR) relating to data exchange in accordance with article 40(6) of the Commission Regulation (EU)017/1485 of 2 August 2017 establishing a guideline on Electricity Transmission System Operation
  3. Approval by all Regulatory Authorities agreed at the Energy Regulators’ Forum on the all TSOs’ proposal for the key organizational requirements, roles and responsibilities (KORR) relating to data exchange in accordance with article 40(6) of the Commission Regulation (EU)017/1485 of 2 August 2017 establishing a guideline on Electricity Transmission System Operation as amended on 1 October 2018

Verwante publicaties

Thema's

Transmissie elektriciteit, Marktwerking elektriciteit

Print Contact