Samenvatting

De CREG ontving in oktober 2018 een goedkeuringsaanvraag van Elia en alle Europese transmissienetbeheerders voor het gewijzigde KORRR-voorstel. KORRR staat voor Key Organisational Requirements, Roles and Responsibilities.

Dit voorstel legt taken, vereisten en verantwoordelijkheden vast rond de gegevensuitwisseling tussen transmissienetbeheerders, distributienetbeheerders en significante netgebruikers, die de observeerbaarheid van het elektriciteitssysteem garandeert. Dit waarborgt de operationele veiligheid, de frequentiekwaliteit en een efficiënt gebruik van het geïnterconnecteerde elektriciteitssysteem.

Het KORRR-voorstel is van toepassing op zowel structurele gegevens als op programmerings- en prognosegegevens en realtimegegevens.

De CREG besloot, in samenspraak met de andere betrokken regulerende instanties, het gewijzigde KORRR-voorstel goed te keuren.

Download het document (pdf, 264.22 KB)

Datum van goedkeuring

Referentie

Beslissing (B)1890