Beslissing over het gemeenschappelijke voorstel van de NV ELIA SYSTEM OPERATOR en alle transmissiesysteembeheerders voor een gewijzigde methodologie voor de berekening van de geplande uitwisselingen resulterend uit de eenvormige day-aheadkoppeling

Samenvatting

De CREG ontving in februari 2018 een goedkeuringsaanvraag van Elia voor een voorstel voor de berekening van de geplande uitwisselingen, resulterend uit de eenvormige marktkoppeling.

Na een eerder wijzigingsverzoek in september 2018 besliste de CREG het voorstel voor de day-aheadmarkt goed te keuren.

Download het document (pdf, 269 kB)

Datum van goedkeuring

14 februari 2019

Referentie

Beslissing(B)1903

Bijlage(n)

  1. Proposition de tous les GRT pour une Méthodologie de calcul des échanges programmés résultant du couplage unique journalier conformément à l'article 43 du règlement (UE) 2015/1222 du 24 Juillet 2015 établissant une ligne directrice relative à l’allocation de la capacité et à la gestion de la congestion
  2. Request for amendment of all Regulatory Authorities coordinated through the CACM TF on all TSOs’ proposals for calculating scheduled exchanges resulting from single day-ahead and intraday couplings (SCH EXC)
  3. Approval of all Regulatory Authorities agreed at the Energy Regulators’ Forum on the all TSOs’ proposals for calculating scheduled exchanges resulting from single day-ahead coupling in accordance with Article 43(1) of Commission Regulation (EU) 2015/1222 of 24 July 2015 establishing a Guideline on Capacity Allocation and Congestion Management

Verwante publicaties

Thema's

Transmissie elektriciteit, Marktwerking elektriciteit

Print Contact