Beslissing over het voorstel van de NV ELIA SYSTEM OPERATOR voor alternatieve day-ahead allocatie- en nominatieregels voor de biedzonegrens België – Groot-Brittannië in het geval waarin Groot-Brittannië de Europese interne energiemarkt verlaat

Samenvatting

De CREG ontving in februari 2019 een goedkeuringsaanvraag van Elia voor alternatieve regels voor de allocatie en nominatie van interconnectiecapaciteit in day-ahead op de biedzonegrens tussen België en Groot-Brittannië.

Deze expliciete veilingsregels dienen als alternatief voor de situatie waarin het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie verlaat zonder terugtrekkingsakkoord en bijgevolg niet langer deel uitmaakt van de Interne Energiemarkt (een zogenaamde “harde Brexit”).

De CREG besliste het voorstel goed te keuren, onder een aantal voorwaarden die gelinkt zijn aan het Brexitproces.

Download het document (pdf, 267 kB)

Datum van goedkeuring

14 maart 2019

Referentie

Beslissing(B)1911

Bijlage(n)

  1. Règles d’Allocation explicite de la Capacité journalière pour la frontière Grande-Bretagne-Belgique
  2. Règles de Nomination Journalière pour Nemo Link
  3. Joint Opinion of the Commission de Regulation de l’Électricité et du Gaz (Belgium) and the Gas and Electricity Market Authority (Great Britain) on the Access Rules for the Nemo Link interconnector in the event that Great Britain no longer participates in the Single Day Ahead Market Coupling (“SDAC”)

Verwante publicaties

Thema's

Transmissie elektriciteit, Interconnectie elektriciteit

Print Contact