Samenvatting

De CREG ontving in februari 2019 een goedkeuringsaanvraag van Elia voor alternatieve regels voor de allocatie en nominatie van interconnectiecapaciteit in day-ahead op de biedzonegrens tussen België en Groot-Brittannië.

Deze expliciete veilingsregels dienen als alternatief voor de situatie waarin het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie verlaat zonder terugtrekkingsakkoord en bijgevolg niet langer deel uitmaakt van de Interne Energiemarkt (een zogenaamde “harde Brexit”).

De CREG besliste het voorstel goed te keuren, onder een aantal voorwaarden die gelinkt zijn aan het Brexitproces.

Download het document (pdf, 260.95 KB)

Datum van goedkeuring

Referentie

Beslissing (B)1911