Beslissing over de aanvraag tot goedkeuring van de NV ELIA SYSTEM OPERATOR voor de aanpassing aan de methodologie voor de berekening van de capaciteit in intraday volgens het increase/decrease proces in de CWE regio

Samenvatting

De CREG ontving in mei 2019 een goedkeuringsaanvraag van Elia voor wijzigingen aan de gecoördineerde methodologie voor het berekenen van capaciteit in intraday volgens het increase / decrease-proces in de CWE regio, teneinde deze berekeningswijze samen met de andere transmissiesysteembeheerders te kunnen toepassen op de biedzonegrens tussen Duitsland en Oostenrijk. De CREG besloot, na openbare raadpleging van de belanghebbenden, het voorstel van Elia goed te keuren.

Download het document (pdf, 282 kB)

Datum van goedkeuring

06 juni 2019

Referentie

Beslissing(B)1924

Bijlage(n)

  1. Méthodologie de calcul de capacité à l’échéance infrajournalière
  2. Common position paper of CWE NRAs on the update of the day-ahead Flow-Based Market Coupling methodology and on the update of the methodology for intraday capacity calculation submitted in April 2019
  3. Antwoorden ontvangen tijdens de openbare raadpleging

Verwante publicaties

Thema's

Marktplatformen

Print Contact