Beslissing over de aanvraag tot goedkeuring van het voorstel door de NV ELIA SYSTEM OPERATOR voor de aannamen en methodologie voor een kosten-batenanalyse teneinde de tijdsperiode te beoordelen waarin FCR-leverende eenheden of groepen met beperkte energiereservoirs beschikbaar moeten blijven tijdens de alarmtoestand

Samenvatting

De CREG ontving in november 2018 een goedkeuringsaanvraag van Elia en de transmissiesysteembeheerders van Continentaal Europa, voor de aannamen en methodologie voor een kosten-batenanalyse teneinde de tijdsperiode te beoordelen waarin FCR (Frequency Containment Reserve)-leverende eenheden of groepen met beperkte energiereservoirs beschikbaar moeten blijven tijdens de alarmtoestand. In samenspraak met de andere betrokken regulerende instanties  besloot de CREG het voorstel goed te keuren.

Download het document (pdf, 275 kB)

Datum van goedkeuring

17 april 2019

Referentie

Beslissing(B)1929

Bijlage(n)

  1. Voorstel voor methodologieën, voorwaarden en waarden vervat in de operationele overeenkomsten van synchrone zones met betrekking tot de kosten-batenanalyse teneinde de tijdsperiode te beoordelen waarin FCR-leverende eenheden of groepen met beperkte energiereservoirs beschikbaar moeten blijven tijdens de alarmtoestand – Franstalige versie
  2. Voorstel voor methodologieën, voorwaarden en waarden vervat in de operationele overeenkomsten van synchrone zones met betrekking tot de kosten-batenanalyse teneinde de tijdsperiode te beoordelen waarin FCR-leverende eenheden of groepen met beperkte energiereservoirs beschikbaar moeten blijven tijdens de alarmtoestand – Engelstalige versie
  3. Gezamenlijke position paper tot goedkeuring door alle regulerende instanties van de regio van het CBA LER Voorstel

Verwante publicaties

Thema's

Ondersteunende diensten, Marktwerking elektriciteit

Print Contact