Beslissing over de aanvraag tot goedkeuring van de NV ELIA SYSTEM OPERATOR voor een gewijzigde methodologie voor het verdelen van de congestie-inkomsten

Samenvatting

De CREG ontving, in juni 2018, een goedkeuringsaanvraag van Elia voor een methodologie voor het verdelen van congestie-inkomsten die afkomstig zijn uit de toewijzing van capaciteit op de langere termijn. De CREG besloot, na een eerder wijzigingsverzoek, het gewijzigde voorstel goed te keuren.

Download het document (pdf, 290 kB)

Datum van goedkeuring

06 juni 2019

Referentie

Beslissing(B)1931

Bijlage(n)

  1. Proposition de méthodologie pour la répartition du revenu de congestion (RRC) élaborée par tous les GRT conformément à l’article 57 du Règlement (UE) 2016/1719 de la Commission du 26 septembre 2016 établissant une ligne directrice relative à l’attribution de la capacité et de la gestion de la congestion
  2. Approval by all regulatory authorities agreed at the Energy Regulators’ Forum of the all TSOs’ proposal for a Congestion Income Distribution Methodology in accordance with article 57 of the Commission Regulation (EU) 2016/1719 of 26 September 2016 establishing a guideline on forward capacity allocation
  3. Request for amendment by all regulatory authorities agreed at the Energy Regulators’ Forum on the all TSOs’ proposal for a Congestion Income Distribution Methodology in accordance with article 57 of Commission Regulation (EU) 2016/1719 of 26 September 2016 establishing a guideline on forward capacity allocation
  4. Antwoorden ontvangen tijdens de openbare raadpleging

Verwante publicaties

Thema's

Tariefmethodologie elektriciteit

Print Contact