Samenvatting

De CREG ontving in april 2019 een goedkeuringsaanvraag van Elia voor een voorstel voor aanpassingen aan de stroomgebaseerde marktkoppeling in de CWE regio. Deze aanpassingen dienen om de invoerbeperking van Frankrijk te verwijderen en de “regelingen voor meerdere NEMO’s” te implementeren. De CREG besloot, na een openbare raadpleging van de belanghebbenden, het voorstel goed te keuren.

Download het document (pdf, 213.25 KB)

Datum van goedkeuring

Referentie

Beslissing (B)1937