Beslissing met betrekking tot de aanvraag tot goedkeuring van de NV ELIA SYSTEM OPERATOR voor het voorstel tot aanpassingen aan de stroomgebaseerde marktkoppeling in de CWE-regio

Samenvatting

De CREG ontving in april 2019 een goedkeuringsaanvraag van Elia voor een voorstel voor aanpassingen aan de stroomgebaseerde marktkoppeling in de CWE regio. Deze aanpassingen dienen om de invoerbeperking van Frankrijk te verwijderen en de “regelingen voor meerdere NEMO’s” te implementeren. De CREG besloot, na een openbare raadpleging van de belanghebbenden, het voorstel goed te keuren.

Download het document (pdf, 218 kB)

Datum van goedkeuring

20 juni 2019

Referentie

Beslissing(B)1937

Bijlage(n)

  1. Documentation of the CWE FB MC solution (April 2019 – version 4.1, applicable as of May 21st 2019)
  2. Common position paper of CWE NRAs on the update of the day-ahead Flow-Based Market Coupling methodology and on the update of the methodology for intraday capacity calculation submitted in April 2019
  3. Antwoorden ontvangen tijdens de openbare raadpleging

Verwante publicaties

Thema's

Interconnectie elektriciteit

Print Contact