Beslissing over de vastlegging van de correctiefactor voor de 2de periode (05.10.2019 – 04.10.2020) ter bepaling van de minimumprijs voor de groenestroomcertificaten uitgereikt voor de elektriciteit geproduceerd door de installaties in de domeinconcessie van Northwester 2

Samenvatting

De CREG beslist dat de correctiefactor wordt vastgelegd op 11,11 % van de elektriciteitsreferentieprijs voor de periode van 5 oktober 2019 tot met 4 oktober 2020.

Download het document (pdf, 284 kB)

Datum van goedkeuring

18 juli 2019

Referentie

Beslissing(B)1951

Verwante publicaties

Thema's

Offshore windenergie, Prijzen elektriciteit

Print Contact