Beslissing over het voorstel van de NV ELIA SYSTEM OPERATOR en alle transmissiesysteembeheerders van de Channel capaciteitsberekeningsregio voor de wijziging aan de nominatieregels betreffende schema’s voor de elektriciteitsuitwisseling tussen biedzones

Samenvatting

De CREG ontving, in april 2019, een goedkeuringsaanvraag van Elia voor nominatieregels voor langetermijnrechten op de biedzonegrenzen in de Channel regio. De CREG besloot, na overleg met de andere betrokken regulerende instanties, het voorstel goed te keuren.

Download het document (pdf, 242 kB)

Datum van goedkeuring

20 juni 2019

Referentie

Beslissing(B)1954

Bijlage(n)

  1. Proposition d’amendement aux règles de nomination pour les Droits de Transport Physiques pour les frontières de zone de dépôt des offres de la région Manche, en vertu de l’article 36 du Règlement (UE) 2016/1719 de la Commission du 26 septembre 2016 établissant une Ligne directrice relative à l’Allocation de Capacité à Terme
  2. Approval by the Regulatory Authorities of Great Britain and Belgium on the Channel TSO proposal for the nomination rules

Verwante publicaties

Thema's

Interconnectie elektriciteit, Marktmodel

Print Contact