Samenvatting

De CREG ontving, in april 2019, een goedkeuringsaanvraag van Elia voor nominatieregels voor langetermijnrechten op de biedzonegrenzen in de Channel regio. De CREG besloot, na overleg met de andere betrokken regulerende instanties, het voorstel goed te keuren.

Download het document (pdf, 236.51 KB)

Datum van goedkeuring

Referentie

Beslissing (B)1954