Beslissing over de vastlegging van de correctiefactor voor de 2de periode (03.12.2019 – 02.12.2020) ter bepaling van de minimumprijs voor de groenestroomcertificaten uitgereikt voor de elektriciteit geproduceerd door de installaties in de domeinconcessie van Seastar

Samenvatting

De CREG beslist dat de correctiefactor wordt vastgelegd op 12,68 % van de elektriciteitsreferentieprijs voor de periode van 3 december 2019 tot met 2 december 2020.

Download het document (pdf, 284 kB)

Datum van goedkeuring

05 september 2019

Referentie

Beslissing(B)1963

Verwante publicaties

Thema's

Offshore windenergie, Prijzen elektriciteit

Print Contact