Samenvatting

De CREG heeft op 30 januari 2020 CREG een beslissing goedgekeurd bevattende de methodologie voor de vaststelling van de vaste en variabele kosten voor de centrales onderworpen aan de repartitiebijdrage voor de periode 2020 tot 2026. De exploitanten bedoeld in artikel 2, 5°, en de vennootschappen bedoeld in artikel 24, § 1 van de wet van 11 april 2003 hebben voorafgaand hun voorstel van methodologie aan de CREG meegedeeld.

Download het document (pdf, 2.61 MB)

Datum van goedkeuring

Referentie

Beslissing (B)1964