Beslissing over de aanvraag tot goedkeuring van het voorstel van de NV ELIA TRANSMISSION BELGIUM voor gemeenschappelijke verrekeningsregels die gelden voor beoogde energie-uitwisselingen binnen de Continentaal Europese synchrone zone

Samenvatting

Op 13 maart 2020 heeft Elia voor goedkeuring een gewijzigd voorstel bij de CREG ingediend voor gemeenschappelijke verrekeningsregels die gelden voor alle beoogde energie-uitwisselingen die het resultaat zijn van het frequentiebegrenzingsproces en de rampingperiode, tussen de binnen de Continentaal Europese synchrone zone geconnecteerde TNBs.

Op 11 juni 2020 heeft de CREG beslist dit voorstel goed te keuren.

Download het document (pdf, 348 kB)

Datum van goedkeuring

11 juni 2020

Referentie

Beslissing(B)1989

Bijlage(n)

Verwante publicaties

Thema's

Transmissie elektriciteit, Interconnectie elektriciteit

Print Contact