Samenvatting

De CREG ontving, in augustus 2019, een goedkeuringsaanvraag van Elia voor een voorstel voor de intraday allocatie van grensoverschrijdende capaciteit en de day-ahead en intraday nominatie van energie-uitwisselingen op de biedzonegrens België – Groot-Brittannië. De CREG besliste dit voorstel goed te keuren.

Download het document (pdf, 326.97 KB)

Datum van goedkeuring

Referentie

Beslissing (B)1992