Beslissing 1992 over de goedkeuringsaanvraag van de NV ELIA SYSTEM OPERATOR voor intraday allocatieregels en day-ahead- en intraday nominatieregels voor uitwisselingen op de biedzonegrens België – Groot-Brittannië

Samenvatting

De CREG ontving, in augustus 2019, een goedkeuringsaanvraag van Elia voor een voorstel voor de intraday allocatie van grensoverschrijdende capaciteit en de day-ahead en intraday nominatie van energie-uitwisselingen op de biedzonegrens België – Groot-Brittannië. De CREG besliste dit voorstel goed te keuren.

Download het document (pdf, 334 kB)

Datum van goedkeuring

10 oktober 2019

Referentie

Beslissing(B)1992

Bijlage(n)

Verwante publicaties

Thema's

Interconnectie elektriciteit, Transmissie elektriciteit

Print Contact