Beslissing over de aanvraag tot goedkeuring van het voorstel van de NV ELIA TRANSMISSION BELGIUM voor gemeenschappelijke verrekeningsregels die gelden voor niet-beoogde energie-uitwisselingen binnen de Continentaal Europese synchrone zone

Samenvatting

Op 13 maart 2020 heeft Elia voor goedkeuring een gewijzigd voorstel bij de CREG ingediend voor gemeenschappelijke verrekeningsregels die gelden voor alle niet-beoogde energie-uitwisselingen tussen de binnen de Continentaal Europese synchrone zone geconnecteerde TSB's.

Op 11 juni 2020 heeft de CREG beslist dit voorstel goed te keuren.

Download het document (pdf, 342 kB)

Datum van goedkeuring

11 juni 2020

Referentie

Beslissing(B)2039

Bijlage(n)

Verwante publicaties

Thema's

Transmissie elektriciteit, Interconnectie elektriciteit

Print Contact