Samenvatting

Via deze beslissing verhoogt de CREG de overdrachtswaarde van de installaties die Rentel overdraagt aan Elia in kader van het Modular Offshore Grid voor de additionele kosten voor 2019.

Download het document (pdf, 603.05 KB)

Datum van goedkeuring

Referentie

Beslissing (B)2055