Beslissing over de bepaling van de overdrachtswaarde van de installaties die Rentel overdraagt aan Elia in kader van het Modular Offshore Grid: update kosten 2019

Samenvatting

Via deze beslissing verhoogt de CREG de overdrachtswaarde van de installaties die Rentel overdraagt aan Elia in kader van het Modular Offshore Grid voor de additionele kosten voor 2019.

Download het document (pdf, 617 kB)

Datum van goedkeuring

05 maart 2020

Referentie

Beslissing(B)2055

Verwante publicaties

Thema's

Offshore windenergie

Print Contact