Samenvatting

Naar aanleiding van de klacht met het oog op een nieuw onderzoek die Electrabel heeft ingediend tegen beslissing (B)1964 van 30 januari 2020 en rekening houdend met de nieuwe elementen die Electrabel heeft geformuleerd, wordt deze beslissing gewijzigd wat de brandstofkosten (bovenfase en fabricage) betreft.

Download het document (pdf, 431.03 KB)

Datum van goedkeuring

Referentie

Beslissing (B)2066

Bijlage(n)

Reacties van de respondenten