Beslissing tot wijziging van beslissing (B)1964 bevattende de methodologie voor de vaststelling van de vaste en variabele kosten voor de centrales onderworpen aan de repartitiebijdrage (Doel 3, Doel 4, Tihange 2 en Tihange 3) voor de periode 2020 tot 2026

Samenvatting

Naar aanleiding van de klacht met het oog op een nieuw onderzoek die Electrabel heeft ingediend tegen beslissing (B)1964 van 30 januari 2020 en rekening houdend met de nieuwe elementen die Electrabel heeft geformuleerd, wordt deze beslissing gewijzigd wat de brandstofkosten (bovenfase en fabricage) betreft.

Download het document (pdf, 441 kB)

Datum van goedkeuring

02 april 2020

Referentie

Beslissing(B)2066

Bijlage(n)

Reacties van de respondenten

Verwante publicaties

Thema's

Nucleaire energie

Print Contact