Samenvatting

In december 2019 heeft Pricewise BV, als tussenpersoon inzake groepsaankopen, bij de CREG een aanvraag ingediend voor de toekenning van een accreditatie zoals bepaald in het charter voor een goede informatieverschaffing bij de prijsvergelijking van elektriciteit en gas.In maart 2020 heeft Pricewise BV zijn finale dossier voor de aanvraag van een accreditatie bij de CREG ingediend.

Na analyse van het dossier en controle van de naleving van het charter, beslist de CREG om de aanvraag tot accreditatie van Pricewise BV als tussenpersoon inzake groepsaankopen goed te keuren.

Door deze accreditatie en binnen de grenzen ervan heeft de dienstverlener het recht om het logo van het CREG-charter gedurende twee jaar te gebruiken voor zijn prijsvergelijkingen uitgevoerd als tussenpersoon inzake groepsaankopen.

Download het document (pdf, 309.84 KB)

Datum van goedkeuring

Referentie

Beslissing (B)2073