Beslissing over de vastlegging van de correctiefactor voor de periode van 1 oktober 2020 tot en met 30 september 2021 ter bepaling van de minimumprijs voor de groenestroomcertificaten uitgereikt voor de elektriciteit geproduceerd door de installaties in de domeinconcessie van Rentel

Samenvatting

De CREG beslist dat de correctiefactor wordt vastgelegd op 18,22 % van de elektriciteitsreferentieprijs voor de periode van 1 oktober 2020 tot met 30 september 2021.

Download het document (pdf, 359 kB)

Datum van goedkeuring

17 juli 2020

Referentie

Beslissing(B)2094

Verwante publicaties

Thema's

Offshore windenergie

Print Contact