Beslissing over de vastlegging van de correctiefactor voor de 3de periode (05.10.2020 - 04.10.2021) ter bepaling van de minimumprijs voor de groenestroomcertificaten uitgereikt voor de elektriciteit geproduceerd door de installaties in de domeinconcessie van Northwester 2

Print Contact