Beslissing over de vastlegging van de correctiefactor voor de 3de periode (05.10.2020 - 04.10.2021) ter bepaling van de minimumprijs voor de groenestroomcertificaten uitgereikt voor de elektriciteit geproduceerd door de installaties in de domeinconcessie van Northwester 2

Samenvatting

De CREG beslist dat de correctiefactor wordt vastgelegd op 18,95 % van de elektriciteitsreferentieprijs voor de periode van 5 oktober 2020 tot met 4 oktober 2021.

Download het document (pdf, 288 kB)

Datum van goedkeuring

17 juli 2020

Referentie

Beslissing(B)2098

Verwante publicaties

Thema's

Offshore windenergie

Print Contact