Beslissing over de aanvraag van de N.V. NORTHWESTER 2 voor toekenning van groenestroomcertificaten voor de elektriciteit opgewekt door de windmolens NW2_C01, NW2_C02, NW2_C03, NW2_C04, NW2_D01, NW2_D02, NW2_D03, NW2_D04, NW2_E01, NW2_E02, NW2_E03 en NW2_E04 genomen met toepassing van artikel 10 van het koninklijk besluit van 16 juli 2002 betreffende de instelling van mechanismen voor de bevordering van elektriciteit opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen

Samenvatting

De CREG ontving in de periode februari tot juni 2020 de aanvragen van de N.V. Northwester 2 voor toekenning van groenestroomcertificaten voor de elektriciteit opgewekt door de windmolens in het desbetreffende windmolenpark. Via haar beslissingen (B)2069  en (B)2104 keurt de CREG deze aanvragen goed.

Download het document (pdf, 356 kB)

Datum van goedkeuring

09 juli 2020

Referentie

Beslissing(B)2104

Verwante publicaties

Print Contact