Beslissing over de vastlegging van de correctiefactor voor de 5de periode (14.12.2020 - 13.12.2021) ter bepaling van de minimumprijs voor de groenestroomcertificaten uitgereikt voor de elektriciteit geproduceerd door de installaties in de domeinconcessie van Norther

Samenvatting

De CREG beslist dat de correctiefactor wordt vastgelegd op 19,17 % van de elektriciteitsreferentieprijs voor de periode van 14 december 2020 tot met 13 december 2021.

Download het document (pdf, 310 kB)

Datum van goedkeuring

10 december 2020

Referentie

Beslissing(B)2128

Verwante publicaties

Thema's

Offshore windenergie

Print Contact