Beslissing tot wijziging van beslissing (B)2098 over de vastlegging van de correctiefactor voor de 3de periode (05.10.2020 – 04.10.2021) ter bepaling van de minimumprijs voor de groenestroom-certificaten uitgereikt voor de elektriciteit geproduceerd door de installaties in de domeinconcessie van Northwester 2

Samenvatting

De CREG beslist dat de correctiefactor wordt vastgelegd op 20,35 % van de elektriciteitsreferentieprijs voor de periode van 5 oktober 2020 tot met 4 oktober 2021.

Download het document (pdf, 618 kB)

Datum van goedkeuring

08 oktober 2020

Referentie

Beslissing(B)2132

Verwante publicaties

Thema's

Offshore windenergie

Print Contact