Beslissing over de aanvraag tot goedkeuring van het voorstel van ELIA TRANSMISSION BELGIUM over de methodologieën, voorwaarden en waarden vervat in de operationele overeenkomsten van synchrone zones overeenkomstig artikel 118 met betrekking tot de aanvullende kenmerken van de FCR

Samenvatting

Op 21 januari 2021 besliste de CREG om de door de regulerende instanties herziene aanvullende kenmerken van de FCR voor Continentaal Europa, goed te keuren. De CREG ontving het oorspronkelijke voorstel van Elia op 13 december 2019, en besloot, in overleg met de regulerende instanties van Continentaal Europa, om dit voorstel te herzien. Bij het nemen van deze beslissing werd rekening gehouden met de antwoorden van marktactoren tijdens de openbare raadpleging die de CREG georganiseerd had van 15 oktober 2020 tot en met 13 november 2020.

Download het document (pdf, 408 kB)

Datum van goedkeuring

21 januari 2021

Referentie

Beslissing(B)2133

Bijlage(n)

Verwante publicaties

Thema's

Transmissie elektriciteit

Print Contact