Samenvatting

Op 15 maart 2021 heeft de N.V. Fluxys LNG een aanvraag tot goedkeuring ingediend bij de CREG van het gewijzigde toegangsreglement voor het laden van LNG Trucks voor de LNG Terminal van Zeebrugge.

De voornaamste aanpassingen aan het document hebben betrekking op de acties die door de terminaloperator mogen worden ondernomen wanneer congestie in de planning van de laadoperaties wordt vastgesteld.

In haar beslissing van 1 april 2021 heeft de CREG het document goedgekeurd.

Download het document (pdf, 373.16 KB)

Datum van goedkeuring

Referentie

Beslissing (B)2218

Thema's