Beslissing over de vastlegging van de correctiefactor voor de 4de periode (05.10.2021 - 04.10.2022) ter bepaling van de minimumprijs voor de groenestroomcertificaten uitgereikt voor de elektriciteit geproduceerd door de installaties in de domeinconcessie van Northwester 2

Samenvatting

De CREG beslist dat de correctiefactor wordt vastgelegd op 24,70 % van de elektriciteitsreferentieprijs voor de periode van 5 oktober 2021 tot en met 4 oktober 2022.

Download het document (pdf, 285 kB)

Datum van goedkeuring

16 juli 2021

Referentie

Beslissing(B)2251

Verwante publicaties

Thema's

Offshore windenergie

Print Contact