Samenvatting

In maart 2021 heeft Wikipower, als tussenpersoon inzake groepsaankopen voor elektriciteit en aardgas, bij de CREG een aanvraag ingediend voor de toekenning van een accreditatie zoals bepaald in het charter voor een goede informatieverschaffing bij de prijsvergelijking van elektriciteit en gas.

In juli 2021 heeft Wikipower SPRL haar finale dossier voor de aanvraag van een accreditatie bij de CREG ingediend.

In haar beslissing heeft de CREG op 7 oktober 2021 de accreditatie van Wikipower SPRL als tussenpersoon inzake groepsaankopen voor elektriciteit en aardgas goedgekeurd.

Download het document (pdf, 302.06 KB)

Datum van goedkeuring

Referentie

Beslissing (B)2282