Beslissing over de goedkeuringsaanvraag van de NV ELIA TRANSMISSION BELGIUM voor een derogatie van artikel 16, achtste lid van Verordening (EU) 2019/943 met betrekking tot een minimale beschikbare capaciteit voor zoneoverschrijdende handel

Samenvatting

De CREG ontving, in oktober 2021, een goedkeuringsaanvraag van Elia voor een derogatie van de verplichting om in 2022 ten allen tijde 70 % van de transmissiecapaciteit ter beschikking van de zoneoverschrijdende markt te stellen.

Na raadpleging van de andere betrokken regulerende instanties en de Belgische belanghebbenden, besliste de CREG om het voorstel van Elia goed te keuren.

Download het document (pdf, 366 kB)

Datum van goedkeuring

02 december 2021

Referentie

Beslissing(B)2297

Bijlage(n)

Verwante publicaties

Thema's

Transmissie elektriciteit

Print Contact