Samenvatting

De CREG ontving, in oktober 2021, een goedkeuringsaanvraag van Elia voor een derogatie van de verplichting om in 2022 ten allen tijde 70 % van de transmissiecapaciteit ter beschikking van de zoneoverschrijdende markt te stellen.

Na raadpleging van de andere betrokken regulerende instanties en de Belgische belanghebbenden, besliste de CREG om het voorstel van Elia goed te keuren.

Download het document (pdf, 358.04 KB)

Datum van goedkeuring

Referentie

Beslissing (B)2297

Bijlage(n)