Samenvatting

De CREG ontving in januari 2022 een goedkeuringsaanvraag van de Vlaamse viceminister-president Hilde Crevits en de Waalse viceminister-president Willy Borsus over een studie van Compass Lexecon. Deze studie dient ter vaststelling van een CO2-emissiefactor voor België, in het kader van de regels inzake de compensatie van indirecte koolstoflekkage. Deze regels worden vastgelegd in de Richtsnoeren van de Europese Commissie betreffende staatssteunmaatregelen binnen de context van het Europese emissiehandelsysteem.

In deze beslissing analyseert de CREG de studie van Compass Lexecon en onderzoekt het in welke mate de gebruikte methodologie, aannames en gegevens het toelaten om op een precieze en robuuste wijze de CO2 emissiefactor te berekenen voor België. De beslissing omvat een beschrijving van het wettelijke kader, de antecedenten, het verslag van de openbare raadpleging met betrekking tot de ontwerpbeslissing, de analyse van de studie en een conclusie.

Met toepassing van de relevante wetgeving, in het bijzonder de richtsnoeren van de Europese Commissie, besliste de CREG om de studie van Compass Lexecon voor de marktgebaseerde CO2-emissiefactor goed te keuren.

Download het document (pdf, 405.73 KB)

Datum van goedkeuring

Referentie

Beslissing (B)2364