Samenvatting

In het kader van de implementatie van het capaciteitsvergoedingsmechanisme heeft de CREG, op 13 april 2022, naar aanleiding van een bijkomende toewijzing waartoe de minister van Energie beslist had, de globale resultaten van de door Elia georganiseerde Y-4 veiling voor de capaciteitsleveringsperiode 2025-2026 gevalideerd. De CREG heeft onder andere op basis van het analyseverslag van de  auditor van de capaciteitsmarkt die ze had aangesteld, vastgesteld dat de bijkomende toewijzing gehouden was in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke en reglementaire bepalingen.

Download het document (pdf, 329.32 KB)

Datum van goedkeuring

Referentie

Beslissing (B)2372

Bijlage(n)