Samenvatting

Op 15 oktober 2021 heeft Elia een goedkeuringsaanvraag ingediend betreffende gemeenschappelijke en geharmoniseerde regels en processen voor de uitwisseling en inkoop van balanceringscapaciteit voor frequentiebegrenzingsreserves. De CREG keurt dit voorstel van Elia goed.

Download het document (pdf, 340.22 KB)

Datum van goedkeuring

Referentie

Beslissing (B)2374

Bijlage(n)