Samenvatting

Op 21 maart 2022 ontving de CREG Elia’s analyse in verband met de substantiële modernisering van een verbruiksinstallatie, met name de vervanging van 150kV stroomonderbrekers op de primaire zijde van drie vermogentransformatoren.

In lijn met de richtlijnen die Elia opgesteld heeft in het kader van het Federaal Technisch Reglement van 22 april 2019 voor het definiëren van ‘substantiële modernisering’, adviseert Elia dat enkel het te vervangen element, in casu de stroomonderbreker, moet voldoen aan de vereisten van de netcode voor aansluiting van verbruikers (‘DCC’) en dat deze geen beperkend element mag vormen voor de conformiteit van de volledige verbruiksinstallatie. Dit komt overeen met wat in de Elia richtlijnen gedefinieerd wordt als een “gedeeltelijke substantiële modernisering”.

In deze beslissing gaat de CREG akkoord met de door Elia geadviseerde gedeeltelijke substantiële modernisering en beslist de CREG dat het bestaande aansluitingscontract tussen Elia en de betrokken verbruiksinstallatie moet worden herzien als gevolg daarvan.

De CREG publiceert hierbij de niet-vertrouwelijke versie van de beslissing.

Download het document (pdf, 340.74 KB)

Datum van goedkeuring

Referentie

Beslissing (B)2385