Samenvatting

De CREG keurt de door Elia gevraagde verhoging, vanaf 1 oktober 2017, van de eerste term van het tarief voor de openbare dienstverplichting voor de financiering van steunmaatregelen voor hernieuwbare energie in Wallonië tot 23,5394 €/MWh goed, op voorwaarde dat de Waalse regering voor die datum twee bepaalde akten niet heeft goedgekeurd.

Als de Waalse regering die twee akten voor 1 oktober 2017 wel heeft goedgekeurd, treedt de voormelde verhoging niet in werking en blijft het tarief voor de openbare dienstverplichting voor de financiering van steunmaatregelen voor hernieuwbare energie in Wallonië op het huidige niveau, namelijk 13,8159 €/MWh. 

Download het document (pdf, 2.16 MB)

Datum van goedkeuring

Referentie

Beslissing (B)658E/43