Samenvatting

De CREG keurt aan de hand van haar beslissing (B)658E/55, na een openbare raadpleging, het voorstel van Elia tot wijziging van de stimulans voor het uitvoeren van grote infrastructuurprojecten binnen de termijnen in 2022 en 2023 goed.

De goedgekeurde wijzigingen hebben betrekking op de uitvoering van twee projecten die omwille van de huidige omstandigheden onmogelijk of technisch-economisch suboptimaal zijn.

De eerste wijziging betreft de planning van de indienststelling van de batterijen van de condensatoren (maar zonder impact op de totale geïnstalleerde capaciteit op het einde van de regulatoire periode) en de tweede ligt in de lijn van de nieuwe langetermijnvisie van Elia voor de Noorderkempen.

Download het document (pdf, 368.74 KB)

Datum van goedkeuring

Referentie

Beslissing (B)658E/55bis