Samenvatting

De tariefmethodologie voor de transmissie van elektriciteit voorziet dat de netbeheerder jaarlijks een tariefverslag over het voorbije jaar aan de CREG ter goedkeuring voorlegt. Voor het jaar 2022, hebben de verschillende correcties die op vraag van de CREG werden aangebracht, ten voordele van de netgebruikers, geleid tot een stijging van 1.183.874 € van de schuld van de netbeheerder op de toekomstige tarieven.

Download het document (pdf, 451.26 kB)

Datum van goedkeuring

Referentie

Beslissing (B)658E/83

Bijlage(n)