Beslissing betreffende het gedeelte van het aangepaste geactualiseerde tariefvoorstel dat door Elia System Operator nv is ingediend betreffende het tarief voor openbare dienstverplichtingen voor de financiering van de steunmaatregelen voor hernieuwbare energie in Wallonië

Samenvatting

De CREG keurt de door Elia gevraagde verhoging, vanaf 1 oktober 2017, van de eerste term van het tarief voor de openbare dienstverplichting voor de financiering van steunmaatregelen voor hernieuwbare energie in Wallonië tot 23,5394 €/MWh goed, op voorwaarde dat de Waalse regering voor die datum twee bepaalde akten niet heeft goedgekeurd.

Als de Waalse regering die twee akten voor 1 oktober 2017 wel heeft goedgekeurd, treedt de voormelde verhoging niet in werking en blijft het tarief voor de openbare dienstverplichting voor de financiering van steunmaatregelen voor hernieuwbare energie in Wallonië op het huidige niveau, namelijk 13,8159 €/MWh. 

Download het document (pdf, 2266 kB)

Datum van goedkeuring

23 februari 2017

Referentie

Beslissing(B)658E/43

Verwante publicaties

Thema's

Transmissie elektriciteit, Tarieven elektriciteit, Tariefmethodologie elektriciteit

Print Contact