Beslissing over de vraag van Greenpeace tot heroverweging om toegang te krijgen tot de documenten “globale ontvangstenbesteding voor de activiteiten productie en koppelingoverbrenging van elektriciteit” en “globale ontvangstenbesteding voor de activeit distributie van elektriciteit” van het Controlecomité voor de periode 1971-2006

Datum van goedkeuring

30 juli 2008

Referentie

Beslissing(B)080730-CDC-785

Verwante publicaties

Thema's

Productie, Distributie

Print Contact