Nota over de opvallende evoluties op de Belgische groothandelsmarkten elektriciteit en gas in 2013

Samenvatting

De CREG geeft in deze nota op beknopte wijze een overzicht van de belangrijkste evoluties op de Belgische groothandelsmarkt voor elektriciteit en gas. Deze nota is ter aanvulling van de meer gedetailleerde studie die de CREG jaarlijks maakt over de groothandelsmarkt en die in de komende maanden gefinaliseerd wordt.

Download het document (pdf, 528 kB)

Datum van goedkeuring

09 januari 2014

Referentie

Nota(Z)140109-CDC-1299

Verwante publicaties

Thema's

Marktwerking elektriciteit, Marktwerking aardgas, Transmissie elektriciteit, Transport aardgas

Print Contact