Nota over het ontwerp van de proceduremodaliteiten voor de aanleg van strategische reserves

Samenvatting

Deze nota geeft de voornaamste bekommernissen van de CREG weer met betrekking tot het ontwerp van proceduremodaliteiten voor de strategische reserve. De nota bestaat uit 3 delen. Een eerste deel herneemt kort de context waarin de strategische reserve wordt aangelegd. Het tweede deel geeft enkele algemene opmerkingen op het ontwerp van proceduremodaliteiten. Het derde deel omvat de belangrijkste inhoudelijke opmerkingen en bedenkingen, soms aangevuld met suggesties voor verbetering.

Download het document (pdf, 279 kB)

Datum van goedkeuring

24 april 2014

Referentie

Nota(Z)140424-CDC-1327

Verwante publicaties

Thema's

Strategische reserve, Marktwerking elektriciteit

Print Contact