Algemene beleidsnota voor het jaar 2016

Samenvatting

Dit beleidsplan zet de doelstellingen uiteen die de CREG wenst te bereiken tijdens het jaar 2016 rekening houdend met haar wettelijke taken en hoe deze passen in de beleidslijnen die de federale regering en het federaal Parlement op het vlak van energie hebben uitgestippeld. Het beleidsplan voor 2016 is een ambitieus plan, zowel op nationaal als op Europees vlak, dat door het voltallige team van de CREG ter harte wordt genomen. Deze uitdaging vergt de nodige middelen die zijn uiteengezet in de jaarlijkse
begroting.

Download het document (pdf, 1439 kB)

Datum van goedkeuring

29 oktober 2015

Referentie

Nota(Z)151029-CDC-1470

Verwante publicaties

Thema's

CREG

Print Contact