Samenvatting

In deze nota gaat de CREG in op de opvallende evoluties op de Belgische groothandelsmarkten voor elektriciteit en aardgas in 2016.

Zo noteren we dat de elektriciteitsafname met 77 TWh op min of meer hetzelfde niveau blijft als 2015 en 2014. De nucleaire elektriciteitsproductie stijgt wel met 67% ten opzichte van 2015. Ook de gasconsumptie stijgt met 2,1% in 2016. Op de kortetermijnmarkt daalde de elektriciteitsprijs met 18% ten opzichte van vorig jaar tot gemiddeld €36.6/MWh. Op de langetermijnmarkt voor elektriciteit daalde de year-ahead prijs in 2016 tot gemiddeld €33,37/MWh of een daling van 23% ten opzichte van vorig jaar. Het gemiddelde prijsverschil in de Centraal-West-Europese regio bedraagt €6,8/MWh.

Ook de prijzen voor aardgas daalden sterk tussen 2015 en 2016, en dit zowel op de korte- als de langetermijnmarkt (gemiddeld 31% en 25% respectievelijk) tot gemiddeld €13,8/MWh en €15,5/MWh respectievelijk.

Deze nota geeft een eerste overzicht van 2016 in afwachting van de uitgebreide jaarlijkse monitoringstudies die de CREG de komende maanden uitwerkt.

Download het document (pdf, 958.12 KB)

Datum van goedkeuring

Referentie

Nota (Z)1601