Samenvatting

Eind april publiceerde Elia haar studie over de nood aan adequacy en flexibiliteit in het Belgische elektriciteitssysteem voor de periode 2017-2027. Op vraag van de Minister van Energie maakte de CREG hiervan een analyse. Volgens de CREG vormt de studie een goede basis voor verdere opvolging. De inschatting van Elia op het vlak van gebruikte interconnectiecapaciteit (6500 MW) blijft echter te beperkt. Ook de hypotheses rond vraagparticipatie zijn zeer conservatief. De CREG vraagt dat Elia een tweejaarlijkse update van de studie zou maken om zo de situatie op te volgen. De CREG stelt zelf ook een aantal maatregelen voor om de marktwerking en de bevoorradingszekerheid verder te versterken. Zo pleit ze voor het responsabiliseren van de evenwichtsverantwoordelijken via de mogelijkheid van een selectieve afschakeling, en voor het verbeteren van de liquiditeit op de intraday- en forward-markten.Het invoeren van scarcity pricing, een methode om piekcapaciteit marktgebaseerd te vergoeden, is een piste die nog verder moet onderzocht worden.
Download het document (pdf, 644.01 KB)

Datum van goedkeuring

Referentie

Nota (Z)160527-CDC-1532