Nota over de maatregelen voor een verbeterde marktwerking: update van Nota (Z)160711-CDC-1546

Samenvatting

In juli 2017 vroeg de Minister van Energie de CREG om haar nota over de maatregelen voor een verbeterde marktwerking, gepubliceerd in juli 2016, te actualiseren. In deze nota geeft de CREG aan op welke vlakken de Belgische elektriciteitsmarkt is geëvolueerd ten opzichte van het voorgaande jaar. De stand van zaken met betrekking tot een aantal voorstellen en initiatieven die werden aangehaald in de oorspronkelijke nota worden hier uiteengezet.

Download het document (pdf, 658 kB)

Datum van goedkeuring

07 september 2017

Referentie

Nota(Z)1651

Verwante publicaties

Thema's

Marktwerking elektriciteit, Transmissie elektriciteit

Print Contact