Samenvatting

De CREG analyseerde de resultaten van de day-aheadmarkt in België en Duitsland/Oostenrijk van 1 mei 2017. De day-aheadprijs in België bedroeg € 36/MWh gedurende 18 uur wat merkwaardig genoeg wees op robuuste prijzen. Dit was het gevolg van een verkeerd order dat een marktdeelnemer manueel had ingevoerd omwille van ongewone omstandigheden. Die marktdeelnemer deelde de CREG mee dat hij maatregelen zal nemen om dit soort fouten in de toekomst te vermijden.

De CREG analyseerde ook de negatieve day-aheadprijzen (ongeveer -60 €/MWh) in Duitsland/Oostenrijk op dezelfde dag en het hoge prijsverschil als gevolg daarvan tussen Duitsland/Oostenrijk en de andere landen in de CWE-zone. Ondanks deze hoge prijsverschillen was er weinig grensoverschrijdende handel en werd die beperkt door netwerkelementen die congestie vertoonden. Ongeveer de helft van die netwerkelementen bevond zich in de gebieden gecontroleerd door de Duitse TSO Amprion en de Nederlandse TSO Tennet NL. Ook loop flows tot 1600 MWh/h zorgden voor congestie in de Belgische biedzone.

Download het document (pdf, 751.75 KB)

Datum van goedkeuring

Referentie

Nota (Z)1655