Note on an extended analysis of the capacity remuneration in scarcity conditions

Samenvatting

In mei 2016 heeft de CREG al een eerste nota gepubliceerd over de toepasbaarheid van de methode ORDC (Operating Reserve Demand Curves) op de Belgische elektriciteitsmarkt. Deze methode valoriseert de productiereserves die nodig zijn voor de veiligheid van het systeem aan de hand van een toeslag bij het onevenwichtstarief. Deze toeslag is gebaseerd op de schaarste van de productiemiddelen en de prijs die de verbruikers willen betalen om niet zonder stroom te vallen.

Deze tweede nota is een uitbreiding van de eerste studie uitgevoerd door het Center for Operations Research and Econometrics van de Université Catholique de Louvain (CORE). Deze uitbreiding heeft in het bijzonder betrekking op de impact van de heropstart van twee kerncentrales in 2016, van de prijs die de verbruikers willen betalen om niet zonder stroom te vallen en de strategische reserve.

(document in het Engels)

Download het document (pdf, 262 kB)

Datum van goedkeuring

30 november 2017

Referentie

Nota(Z)1707

Bijlage(n)

Extended analysis of the capacity remuneration in scarcity conditions

Verwante publicaties

Thema's

Marktwerking elektriciteit

Print Contact