Samenvatting

Deze nota geeft een eerste overzicht van de opvallende evoluties op de Belgische groothandelsmarkten voor elektriciteit en aardgas in 2017.

Zo noteren we dat de elektriciteitsafname met 77 TWh op min of meer hetzelfde niveau blijft sinds 2014. De nucleaire elektriciteitsproductie daalt met 1,2 TWh ten opzichte van 2016. De gasconsumptie blijft ongeveer gelijk. De koolstofintensiteit in België blijft dalen in 2017, in lijn met de historische trend.

Op de kortetermijnmarkt steeg de elektriciteitsprijs met 22% ten opzichte van 2016 tot gemiddeld €44,7/MWh. Op de langetermijnmarkt steeg de year-aheadprijs in 2017 tot gemiddeld €37,3/MWh of een stijging van 12% ten opzichte van 2016. Het gemiddelde prijsverschil in de Centraal-West-Europese regio bedraagt €5,9/MWh.

Ook de prijzen voor aardgas stegen tussen 2016 en 2017, en dit zowel op de korte- als de langetermijnmarkt (gemiddeld 25% en 10% respectievelijk) tot gemiddeld €17,3/MWh en €17,0/MWh respectievelijk.

Download het document (pdf, 1.07 MB)

Datum van goedkeuring

Referentie

Nota (Z)1719