Algemene beleidsnota voor het jaar 2019

Samenvatting

De beleidsnota zet de doelstellingen uiteen die de CREG in 2019 zal nastreven. Bij het vastleggen van die doelstellingen houdt de CREG rekening met haar wettelijke taken. De doelstellingen kaderen ook in de strategische richtsnoeren die het federale parlement en de federale regering hebben vastgelegd op het vlak van energie.

Elke specifieke doelstelling wordt uitvoerig beschreven, net als de activiteiten die eruit voortvloeien voor het jaar 2019 met een lijst van deliverables en een vermelding van een indicatieve uitvoeringstermijn.

Download het document (pdf, 1367 kB)

Datum van goedkeuring

25 oktober 2018

Referentie

Nota(Z)1851

Verwante publicaties

Thema's

CREG

Print Contact