Algemene beleidsnota voor het jaar 2020

Samenvatting

De beleidsnota zet de doelstellingen uiteen die de CREG in 2020 zal nastreven. Bij het vastleggen van die doelstellingen houdt de CREG rekening met haar wettelijke taken. De doelstellingen kaderen ook in de strategische richtsnoeren die het federale parlement en de federale regering hebben vastgelegd op het vlak van energie.

Elke specifieke doelstelling wordt uitvoerig beschreven, net als de activiteiten die eruit voortvloeien voor het jaar 2020 met een lijst van deliverables en een vermelding van een indicatieve uitvoeringstermijn.

Deze beleidsnota voor het jaar 2020 werd op 20 november 2019 voorgesteld in de commissie Energie, Leefmilieu en Klimaat van de Kamer van Volksvertegenwoordigers.

Download het document (pdf, 1164 kB)

Datum van goedkeuring

25 oktober 2019

Referentie

Nota(Z)1999

Verwante publicaties

Thema's

CREG

Print Contact